Mediebureauets interessekonflikter

De fleste store virksomheder bruger et mediebureau til at håndtere deres medieindrykninger. Men er mediebureauet en uvildig rådgiver eller en medie- og techleverandør, der uvægerligt vil sætte deres egen interesse før annoncørens?

0 kommentarer

Sådan får du styr på datasikkerheden i dit digitale mediekøb

Der bliver talt meget om medietransparens, men meget lidt om datatransparens, selv om udfordringen for virksomhederne om muligt er endnu større her. For i en virkelighed, hvor data er guld og privatlivsbeskyttelse i stigende grad har politikernes bevågenhed, er det altafgørende selv at have fuld kontrol over virksomhedens data - også når den bliver videreleveret mere eller mindre blindt til leverandører og partnere.

0 kommentarer

Styrk dit brand; gør ingenting!

Direktionsgange og marketingafdelinger er inficeret med strategitis; en uimodståelig trang til handling og nye strategier for at skabe bedre resultater. Hvor rationelt det end kan forekomme i øjeblikket, er den langsigtede effekt ofte ødelæggende for brand og indtjening. Lær at stå fast; ofte er den bedste handling ingen handling.

0 kommentarer